Regeringen stärker stödet för FoU

Regeringen föreslår att stödet till företag som arbetar med forskning och utveckling ska höjas genom att arbetstidskravet sänks från 1 juli 2021.

Dagens stöd i form av lägre arbetsgivaravgifter och lägre allmän löneavgift för personer som arbetar med forskning och utveckling kräver att personen arbetar med sådana uppgifter tre fjärdedelar av arbetstiden per kalendermånad. Det nya förslaget innebär att kravet skulle sänkas till halva arbetstiden. Taket för nedsättningen föreslås höjas från 450 000 kronor till 600 000 kronor per månad.

Regeringskansliet

Förslag om skattereduktion för investeringar

Regeringen vill stimulera ökade investeringar genom tillfällig skattereduktion för företag efter Covid-19.

Regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna aviserar ett förslag till budgetpropositionen för 2021 att införa en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier.

Enligt förslaget ska inkomstskatten kunna reduceras med 3,9 procent av anskaffningsvärdet på inventarier. Förslaget ska gälla både juridiska personer och enskilda näringsidkare och ska gälla för inventarier anskaffade under 2021.

Regeringskansliet