Möjlighet att hålla digitala årsstämmor förlängs

Efter pandemiutbrottet infördes tillfälliga lättnader för att kunna hålla bolags- och föreningsstämmor digitalt. Regeringen föreslår nu att den tillfälliga lagstiftningen förlängs och ska gälla hela 2021.

De tillfälliga undantagen i Aktiebolagslagen infördes den 15 april i år med syfte att underlätta att hålla stämmor digitalt eller genom ökade möjligheter att använda fullmakter eller poströstning för att undvika smittspridning. Det nuvarande undantaget gäller till årsskiftet och omfattar aktiebolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar.

Regeringskansliet

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Regeringen förslår i höstbudgeten en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna för personer mellan 19-23 år. Sänkningen ska gälla från den 1 april 2021 till den 31 mars 2023.

Regeringen tillsammans med Centern och Liberalerna vill genom sänkningen stimulera ungas möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden efter pandemin och underlätta för företag att behålla befintlig personal i framförallt tjänstesektorn.

Förslaget innebär en sänkning från normala 31,42 procent till 19,76 procent på den del som överstiger 25 000 kr/månad.

Regeringskansliet