Omställningsstöd för mars och april 2021

Regeringen har meddelat att det kommer vara möjligt att ansöka om omställningsstöd även för perioden mars-april 2021 efter att EU-kommissionen godkänt Sveriges ansökan.

Ansökan beräknas öppna 6 april respektive 3 maj.

Omställningsstödet kommer kunna sökas av företag som har haft ett omsättningstapp på minst 30 procent jämfört med samma period 2019.

Regeringskansliet

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Regeringen har fattat beslut om stöd till enskilda näringsidkare som drabbats av corona-pandemin. Stödet kan sökas för perioderna mar-april, maj och juni-juli. Stödet liknar det omsättningsstöd som tidigare kunnat sökas av aktiebolag.

Många med enskild firma har drabbats av corona-pandemin utan att kunna ta del av samma stödåtgärder som aktiebolag och regeringen har tidigare flaggat för ett särskild stöd för dessa.

Stöd kan beviljas om nettoomsättningen minskat jämfört med samma period 2019.

Mars – April: Minskning med 30%

Maj: Minskning med 40%

Juni-Juli: Minskning med 50%

Minskningen ska vara orsakad av corona-pandemin.

Stödet kommer att ges med 75% av omsättningstappet men med maximalt 120 000 kr för hela perioden mars-juni.

Den nya förordningen träder i kraft den 9 november. Beslut om omsättningsstöd fattas av länsstyrelsen och stödet betalas ut av Boverket. Ansökan om omsättningsstöd ska ha inkommit senast den 31 januari 2021.

Regeringskansliet

Boverket

Möjlighet att hålla digitala årsstämmor förlängs

Efter pandemiutbrottet infördes tillfälliga lättnader för att kunna hålla bolags- och föreningsstämmor digitalt. Regeringen föreslår nu att den tillfälliga lagstiftningen förlängs och ska gälla hela 2021.

De tillfälliga undantagen i Aktiebolagslagen infördes den 15 april i år med syfte att underlätta att hålla stämmor digitalt eller genom ökade möjligheter att använda fullmakter eller poströstning för att undvika smittspridning. Det nuvarande undantaget gäller till årsskiftet och omfattar aktiebolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar.

Regeringskansliet

Regeringen stärker stödet för FoU

Regeringen föreslår att stödet till företag som arbetar med forskning och utveckling ska höjas genom att arbetstidskravet sänks från 1 juli 2021.

Dagens stöd i form av lägre arbetsgivaravgifter och lägre allmän löneavgift för personer som arbetar med forskning och utveckling kräver att personen arbetar med sådana uppgifter tre fjärdedelar av arbetstiden per kalendermånad. Det nya förslaget innebär att kravet skulle sänkas till halva arbetstiden. Taket för nedsättningen föreslås höjas från 450 000 kronor till 600 000 kronor per månad.

Regeringskansliet

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Regeringen förslår i höstbudgeten en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna för personer mellan 19-23 år. Sänkningen ska gälla från den 1 april 2021 till den 31 mars 2023.

Regeringen tillsammans med Centern och Liberalerna vill genom sänkningen stimulera ungas möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden efter pandemin och underlätta för företag att behålla befintlig personal i framförallt tjänstesektorn.

Förslaget innebär en sänkning från normala 31,42 procent till 19,76 procent på den del som överstiger 25 000 kr/månad.

Regeringskansliet