Omställningsstöd för mars och april 2021

Regeringen har meddelat att det kommer vara möjligt att ansöka om omställningsstöd även för perioden mars-april 2021 efter att EU-kommissionen godkänt Sveriges ansökan.

Ansökan beräknas öppna 6 april respektive 3 maj.

Omställningsstödet kommer kunna sökas av företag som har haft ett omsättningstapp på minst 30 procent jämfört med samma period 2019.

Regeringskansliet

Ansökan om stöd för korttidsarbete och omställningsstöd

Tillväxtverket har meddelat att de öppnar ansökan om stöd till korttidsarbete den 29 mars. Utbetalningar ska börja under vecka 14.

Stöd kommer kunna sökas för december 2020 till maj 2021. Avstämning kommer att göras i juli och företag kan då vid behöv även ansöka om stöd för juni 2021.

Skatteverket öppnar ansökan av omställningsstöd den 25 februari. Stödet måste sökas innan den 30 april.

Perioderna som stöd kan sökas är augusti-oktober 2020, november-december 2020 och januari-februari 2021.

Stödet kommer att likna det stöd man kunnat söka tidigare perioder men beräkningen ska göras lite annorlunda efter att EU haft synpunkter på stödåtgärdernas utformning.

För att stöd ska beviljas krävs att nettoomsättningen minskat:

Augusti-oktober 2020: företaget ska ha tappat mer än 40 procent jämfört med samma period 2019.

November-december 2020: företaget ska ha tappat mer än 30 procent jämfört med samma period 2019.

Januari-februari 2021: företaget ska ha tappat mer än 30 procent jämfört med samma period 2019.

Skatteverkets ambition är att betala ut stödet cirka en vecka efter att ansökan har kommit in till myndigheten.

Om ansökan om ett stöd är minst 100 000 kronor ska ett yttrande från auktoriserad eller godkänd revisor lämnas.

Tillväxtverket

Skatteverket

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Regeringen har fattat beslut om stöd till enskilda näringsidkare som drabbats av corona-pandemin. Stödet kan sökas för perioderna mar-april, maj och juni-juli. Stödet liknar det omsättningsstöd som tidigare kunnat sökas av aktiebolag.

Många med enskild firma har drabbats av corona-pandemin utan att kunna ta del av samma stödåtgärder som aktiebolag och regeringen har tidigare flaggat för ett särskild stöd för dessa.

Stöd kan beviljas om nettoomsättningen minskat jämfört med samma period 2019.

Mars – April: Minskning med 30%

Maj: Minskning med 40%

Juni-Juli: Minskning med 50%

Minskningen ska vara orsakad av corona-pandemin.

Stödet kommer att ges med 75% av omsättningstappet men med maximalt 120 000 kr för hela perioden mars-juni.

Den nya förordningen träder i kraft den 9 november. Beslut om omsättningsstöd fattas av länsstyrelsen och stödet betalas ut av Boverket. Ansökan om omsättningsstöd ska ha inkommit senast den 31 januari 2021.

Regeringskansliet

Boverket

Skatteverket öppnar ansökan av omställningsstöd

Skatteverket har den 20 oktober öppnat ansökan om omställningsstöd för perioden maj-juli 2020. Sista dag att ansöka om stödet är den 30 november.

Det nya stödet skiljer sig något från tidigare stöd som gick att söka för perioden mars-april. Det krävs en större minskning av omsättningen och maxbeloppet lägre.

För maj ska nettoomsättningen vara mer än 40 procent lägre jämfört med maj 2019 till följd av covid-19. Det högsta beloppet som kan beviljas för perioden är 75 miljoner kronor.

För juni–juli krävs att nettoomsättningen minskat med mer än 50 procent jämfört med samma månader 2019 och det högsta beloppet som kan beviljas är 8 miljoner kronor.

Stödet går att söka för perioden maj eller juni-juli och behöver göras i separata ansökningar.

Det omsättningsbaserade stödet till enskilda näringsidkare som regeringen förslaget går inte att ansöka om ännu.

Skatteverket